Sak fè fòs nouPèman sekirize
Sandal, rad gason, rad fanm.
Jwenn tout denye model yo tou orijinal

Konfidansyalite
Sandal, rad gason, rad fanm.
Jwenn tout denye model yo tou orijinal

Aksesibilite
Sandal, rad gason, rad fanm.
Jwenn tout denye model yo tou orijinal

Vizibilite
Sandal, rad gason, rad fanm.
Jwenn tout denye model yo tou orijinal

Sa nou rekòmande w

Mòd

Avèek kwenpam, jwenn pi bon afè sou sit la. Avek pwodwi tankou sandal, chemiz, soulye, tablo, potri, bijou, rad timoun, rad fanm , eks... Kreye yon kont epi depoze pwodwi pou vann, chèche, ajoute pwodwi yo pou mete an avan pwodiksyon lokal la. Achte ak sekirite, ak sistèm pèman anliy nou genyen yo tankou Moncash ak debi/kredi kat yo, san bliye livrezon pou pwodwi ki valide yo. Ou menm achte pwofite vin achte pou tet ou, zanmi oubyen fanmi ou.