Anrejistreman nan bilten

Bilten kwenpam, se yon fonksyonalite kote chak semenn w ap resevwa pwodwi w ap gen pou chwazi nan kategori ki anba yo la. W ap ka wè tout nouvote yo sou sit lan. W ap ka toujou dezabone ak bilten sila nenpòt kilè. Tèm ak kondisyon aplikab