Kwenpam Biznis

Yon mwayen senp, fyab, sekirize pou vann ak fè lajan


store

Biznis an liy

Gras avèk tout zouti teknoloji kwenpam mete sou pye, li pi fasil kounya pou ou mete tout pwodwi ou yo an liy gras avèk kwenpam biznis. Pandan wap mete bon deskripsyon, bèl foto pou atire kliyan ki ap vini sou kwenpam yo.

attach_money

Pèman

Gras avèk patenarya nou fè avèk Moncash, yon sèvis pèman Digicel Haiti ofri. Ou kapab aktive opsyon sila sou chak pwodwi ou genyen sou kwenpam biznis e fasilite kliyan ou yo. Genyen lòt fason ou pral kapab peye nan jou kap vini yo.

commute

Livrezon

An plis de peye kliyan yo kapab peye ou kounya ak Moncash, ou ka chwazi aktive opsyon livrezon an sou chak pwodwi ou genyen. Sèvis sila arive posib gras ak patenarya nou fè avè kèk konpayi livrezon tankou BridgeXpress.